PROMESY NA ZAKUPY SAMOCHDOÓW RATWONICZO-GAŚNICZYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WRĘCZONE

25 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

Środki  na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Dzięki tym środkom  zakupionych zostanie 11 pojazdów: 4 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 7,5 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  w asyście Pana Michała Wójcika Przewodniczącego  Rady Nadzorczej WFOSiGW w Lublinie, Pana Andrzeja Misztala Zastępcy Prezesa  Zarządu  WFOSiGW w Lublinie, Pana Sylwestra Tułajewa Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Czeleja Senatora RP, Pana Stanisława Gogacza Senatora RP oraz Pana Michała Moskala Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

W dniu dzisiejszym zostały wręczone promesy jednostkom OSP na zakup:

Powiat janowski:

 1. OSP Łada                  – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 2. OSP Potok Wielki      – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 3. OSP Stojeszyn          – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 4. OSP Ujście                – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat kraśnicki:

 • OSP Olbięcin             – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • OSP Polichna            – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat opolski:

 • OSP Braciejowice     – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • OSP Wandalin           – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat puławski:

 • OSP Gołąb                – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • OSP Rzeczyca          – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • OSP Żyrzyn               – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

Skip to content