PROGRAM EDUKACYJNY „ ZGAŚ RYZYKO”

zdjęcie

 

Z inicjatywy Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, wdrożony został program dedukcyjny „ Zgaś Ryzyko „ Do programu czynnie włączył się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej , Nadleśnictwo Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz firma ubezpieczeniowa UNIQA przekazując na ten cel środki finansowe za które zostały zakupione materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

zdjęcie

Pojazd spełniać będzie także dodatkowe funkcję. Został wyposażony i przystosowany do odśnieżania terenu Komendy Powiatowej.


Głównym celem programu jest przedstawienie dzieciom i młodzieży zasad zachowania i postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. Realizacja programu przeprowadzana jest w formie pogadanek na których przekazywane są broszury i książeczki w postaci komiksów propagujące zasady zachowania się w sytuacjach zagrożeń m.in.

  • – zagrożeń pożarowych,
  • – zachowań podczas burzy,
  • – bezpiecznego korzystania z wypoczynku letniego nad wodą,
  • – zachowań podczas suszy na terenach leśnych,
  • – zagrożeń jakie stwarza tlenek węgla.

W trakcie spotkań organizowane są pokazy sprzętu ratowniczo gaśniczego z elementami udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze spotkania odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim oraz z przedszkolakami w siedzibie Komendy.


Pojazd spełniać będzie także dodatkowe funkcję. Został wyposażony i przystosowany do odśnieżania terenu Komendy Powiatowej.

Skip to content