Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego
pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in.
obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym
stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym
można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego
leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Jak zgłosić się na badanie
Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za
pośrednictwem:
 Internetowego Konta Pacjenta.
 infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora)
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po jej wypełnieniu, system
wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą zrobione badania.
Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje
program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które zawarły
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu – nie obowiązuje
rejonizacja.
Pakiety badań
Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na
trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań
będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi jakich udzieli ona w ankiecie.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego;
2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała
(BMI);
3. ocena miarowości rytmu serc
Gdzie można wykonać badania?
Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu. Każdy uprawniony będzie
mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował
program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych oraz
miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania
Materiały informacyjne
Poniżej przekazuję do wykorzystania linki do materiałów informacyjnych dotyczących
Programu Profilaktyka 40 PLUS.
1. Plakat i ulotki w wersjach do druku i do wstawienia na stronę WWW z odesłaniem do
gov.pl/profilaktyka:
– link do ulotek i plakatów do druku: https://we.tl/t-ger3jcWXBw
– link do ulotek i plakatów do Internetu: https://we.tl/t-bOOZJQou1J
2. Spot TV i radiowy zachęcający do wykonywania badań w ramach programu
Profilaktyka 40 PLUS:
– link do spotu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4
3. Infografiki na Facebooka i Twittera
– link do infografik: https://we.tl/t-CHvujkeIJY
Linki będą aktywne do 31 sierpnia.
Skip to content