Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim i przekazanie obowiązków służbowych

30 stycznia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorza Pazdraka oraz przekazania pełnienia obowiązków na stanowisku komendanta dotychczasowemu zastępcy komendanta.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, który przyjął p.o. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz. Następnie wprowadzony został sztandar oraz odegrano hymn państwowy.

Punktem kulminacyjnym było uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Pan Komendant przez niespełna 34 lata swojej służby w straży pożarnej oprócz dwuletniego okresu spędzonego w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie związany był z komendą w Janowie Lubelskim.

st. bryg. Grzegorz Pazdrak służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1990 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 1992 roku po ukończeniu krakowskiej Szkoły Chorążych Pożarnictwa skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Janowie Lubelskim zajmując stanowisko dowódcy zastępu, a następnie specjalisty ds. organizacyjno – kadrowych. Po reformie administracyjnej w kraju w 1999 r. kontynuował służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. W 2000 roku został powołany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, a następnie po 6 latach służby, tj. w 2006 roku na Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim.

Za swoją działalność społeczną oraz pracę zawodową w zakresie ochrony przeciwpożarowej był odznaczany i wyróżniany m. in.: srebrną odznaką honorową – 2007 r., srebrnym i złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 2009 i 2013 r., srebrnym i złotym medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju – 2009 r., 2012 r., Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 2013 r., Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2012 r. i 2019 r.

st. bryg. Grzegorz Pazdrak swoją służbę zakończył symbolicznym pożegnaniem ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz złożeniem meldunku p.o. Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie o zakończeniu służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Pazdrak podsumował przebieg swojej pracy, następnie podziękował za owocną współpracę oraz okazywaną pomoc i życzliwość wszystkim, z którymi miał kontakt realizując obowiązki służbowe.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, m.in.: st. bryg. Zenon Pisiewicz – p.o. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, ks. Józef Krawczyk – kapelan powiatowy strażaków, Pan Artur Pizoń – starosta janowski, Pan Michał Komacki – wicestarosta janowski, Pan Jerzy Bielecki – były Poseł Ziemi Janowskiej, Pan Bartłomiej Kosiarski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski, insp. Andrzej Mioduna – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim, mł. insp. Stanisław Tryburski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim, nadbryg. w st. spocz. Grzegorz Alinowski – do niedawna Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Piotr Zmarz oraz st. bryg. w st. spocz. Mirosław Bury do niedawna Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Samorządowcy z terenu powiatu janowskiego, tj.; Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Pan Wiesław Dyjach – wójt gminy Dzwola, Pan Marcin Sulowski – wójt gminy Chrzanów, Pan Józef Zbytniewski – wójt gminy Godziszów, Pan Leszek Nosal – wójt gminy Potok Wielki.

Koledzy komendanci powiatowi i miejscy z terenu województwa lubelskiego, a także pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

p.o. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz podziękował odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne Komendantowi za wieloletnią służbę oraz nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych.

Wszyscy zebrani podziękowali Panu Komendantowi za wysiłek i poświęcenie włożone w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu janowskiego jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i spokoju oraz zasłużonego odpoczynku.

Z dniem 31 stycznia 2024 roku p.o. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim bryg. Tomaszowi Serwatce- dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim.

Skip to content