Pożar w obiekcie przedsiębiorstwa wielobranżowego „DERPAL BIS” Borownica – 12 października 2012r.

Podczas procesu technologicznego obróbki drewna Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej i Stolarki Budowlanej DERPAL BIS w Borownicy nastąpiła awaria wentylatorów wyciągowych pyłów, trocin i wiór ze stanowisk pracy. W wyniku tarcia nastąpił gwałtowny wzrost temperatury i zapalenie się zgromadzonych w zsypie i kanałach wyciągowych trocin i pyłów. Nastąpił swobodny rozwój pożaru. Po jego zauważeniu pracownicy przystąpili do gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic i wewnętrznej sieci hydrantowej. Działania okazały się nieskuteczne, ponadto doszło do wybuchu pyłów i materiałów palnych zgromadzonych w hali produkcyjnej.

zdjęcie
zdjęcie

Po przeprowadzeniu ewakuacji właściciel zakładu zgłasza nieobecność ośmiu pracowników, którzy znajdują się wewnątrz budynku. Przybyłe na miejsce zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Janowie Lubelskim oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu podejmują działania gaśnicze z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń budynku. Wszyscy poszkodowani zostali ewakuowani na zewnątrz palącego się obiektu, udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy, przekazując zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

To jedynie scenariusz do ćwiczeń powiatowych podmiotów ratowniczych z terenu powiatu janowskiego, jakie odbyły się w dniu 12 października 2012 roku, w których uczestniczyło 11 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG , trzy zastępy PSP, siły Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Celem ćwiczeń było:

  • wypracowanie, sprawdzenie i doskonalenie zasad dysponowania sił i środków do zdarzeń,
  • doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP,
  • sprawdzenie praktycznych umiejętności strażaków w zakresie dowodzenia, organizacji terenu akcji, obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń,
  • doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych podmiotów w zakresie wprowadzania nowych technik ratowniczych w związku z doposażeniem podmiotów ratowniczych w nowy sprzęt.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim mł. bryg. Grzegorz Pazdrak.

Skip to content