Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim

22 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, który przyjął Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz. Następnie na uroczystość wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odczytanie aktu powołania bryg. Tomasza Serwatki na stanowisko komendanta powiatowego oraz przywitanie się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Następnie bryg. Tomasz Serwatka złożył meldunek Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi o przyjęciu obowiązków komendanta powiatowego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

• st. bryg. Zenon Pisiewicz – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

• Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski,

• Pan Michał Komacki – Wicestarosta Janowski,

• Pani Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu,

• Pan Stanisław Mazur – Prezes WFOŚiGW w Lublinie,

• Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego,

• Pan Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego,

• Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,

• Pan Marcin Sulowski – Wójt Gminy Chrzanów,

• Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola,

• Pan Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów,

• Pan Leszek Nosal – Wójt Gminy Potok Wielkim,

• ks. dr Tomasz Lis – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim,

• ks. Józef Krawczyk – kapelan strażaków powiatu janowskiego,

• insp. Andrzej Mioduna – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim,

• mł. insp. Stanisław Tyburski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim,

• Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski,

• st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Pazdrak – były komendant powiatowy PSP w Janowie Lubelskim,

• bryg. w st. spocz. Krzysztof Kurasiewicz – Prezes Koła ZEiR RP w Janowie Lubelskim.

bryg. Tomasz Serwatka służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1996 roku, jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którą ukończył w 1998 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Z dniem 15 lipca 1998 roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i mianowany na stanowisko dowódcy zastępu. Pełniąc służbę nieprzerwanie w janowskiej komendzie zajmował następujące stanowiska: dyżurnego operacyjnego, inspektora w wydziale kwatermistrzowsko – technicznym, zastępcy naczelnika wydziału kwatermistrzowsko – technicznego, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo –gaśniczej PSP. W marcu 2007 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, a od dnia 31 stycznia do 30 marca 2024 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim.

W trakcie służby sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, tzn.: w 2003 roku uzyskał stopień mł. kpt. kończąc naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a następnie w 2005 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Za swoją działalność zawodową i społeczną bryg. Tomasz Serwatka został wyróżniony:

• Brązowym Medalem ,,Za Długoletnią Służbę”,

• Srebrną Odznaką ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

• Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

• Brązową Odznaką ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”.

Dodatkowo, podczas uroczystej zbiórki Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył mł. bryg. Tomaszowi Taradysiowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim.

Skip to content