POMOC JANOWSKICH STRAŻAKÓW DLA STRAŻAKÓW Z UKRAINY

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący zbiórki sprzętu dla strażaków z Ukrainy Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu janowskiego przekazały znaczne ilości sprzętu pożarniczego oraz umundurowania specjalnego dla strażaków na Ukrainie, którzy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj.

Przekazany sprzęt to : 8 agregatów prądotwórczych, 7 agregatów pompowych, 40 kompletów odzieży specjalnej typu NOMEX, 11 par butów specjalnych, 87 hełmów strażackich, 11 par rękawic specjalnych, 24 czujników bezruchu, 8 zestawów ratownictwa medycznego ( torby R1), 2 ubrania pełnej ochrony chemicznej i wiele innego drobnego sprzętu gaśniczego.

Przekazany sprzęt jest co prawda użynany lecz w pełni sprawny, posiadający pełną walory użytkowe.

Skip to content