Podsumowanie eliminacji powiatowych konkursu plastycznego pod hasłem „Nie wypalaj traw”.

zdjęcie

Do dnia 20 kwietnia 2018 roku dzieci ze szkół podstawowych powiatu janowskiego miały możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Nie wypalaj traw”.\

zdjęcie

Konkurs został ogłoszony na początku kwietnia przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zadaniem uczestników było zapoznanie się z problematyką związaną z wypalaniem traw i zagrożeniami mogącymi powstać podczas nieprzestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zespół konkursowy tworzyło trzech uczniów z jednej klasy. Prace konkursowe musiały być złożone na trzech stronach formatu A3, stanowiąc jedno spójne dzieło. Każdy z uczniów zespołu konkursowego tworzył samodzielnie część pracy w formacie A3.

zdjęcie

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wpłynęło 35 zespołowych prac malarskich. W toku oceny prac komisja w składzie trzy osobowym, Pani Stefania Wójcik – przewodnicząca komisji, Pan bryg. Krzysztof Kurasiewicz – członek komisji oraz Pan mł. kpt. Wiktor Albiniak – członek komisji, wyłoniła trzy zespołowe prace malarskie do etapu eliminacji wojewódzkich.
Prace zespołowe ze szkół podstawowych:
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim.
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Modliborzycach.
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli.

Dnia 23 kwietnia 2018 roku wyłonione prace malarskie zostały przekazane do oceny do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Skip to content