Pierwsze decyzje o przyznaniu „świadczenia ratowniczego„ w Powiecie janowskim zostały wręczone

W dniu 4 marca 2022 roku podczas spotkania zorganizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zostały uroczyście wręczone pierwsze 21 decyzji w sprawie przyznania „ dodatku ratowniczego „ dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu janowskiego.

Wręczenie decyzji związane jest z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Regulacja wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Uroczystego wręczenia decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów OSP dokonał Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP oraz Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie Poseł na Sejm RP podziękował druhom weteranom i podkreślił , iż dodatek ratowniczy jest podziękowaniem za ich wieloletnią bezinteresowną służbę. Podzielił się również informacją z ostatniej chwili , że kolejna jednostka OSP z terenu powiatu otrzymała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego tj. OSP Aleksandrówka.

Słowa podziękowania do druhów skierował również Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej dziękując za wieloletnią służbę. Słowa podziękowania skierował na ręce Pana Posła za szczególne zaangażowanie w sprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, czego dowodem jest kolejny nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Skip to content