Opublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

http://straz-janowlub.pl/ustawa-o-ochotniczych-strazach-pozarnych/
Skip to content