Omówienie trybu i zasad przyznawania dotacji podczas spotkania w KP PSP Janów Lubelski

28 sierpnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie z Burmistrzami, Wójtami, Komendantami Gminnymi oraz Prezesami jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego.

W spotkaniu udział wziął również Poseł na Sejm RP a zarazem V-ce Prezes Zarzadu Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Bielecki. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak.

Głównym tematem spotkania było szczegółowe omówienie trybu i zasad przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” w ramach którego każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej spełniająca wymagane warunki może otrzymać wsparcie w kwocie 5000 zł

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące :

– zasady otrzymywania dotacji

– sporządzania wniosków

– zadania, na które można otrzymać dotacje

– terminy dotyczące składania wniosków

 

Tekst, zdjęcia KP PSP Janów Lubelski

Skip to content