Ochotnicza Straż Pożarna w Lutem otrzymała lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

W dniu 8 października 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutem lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego przekazanego przez PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

Przekazany samochód rozpoznawczo – ratowniczy Toyota Hillux to pojazd użytkowany w PGE, a obecnie przekazany nieodpłatnie do jednostki OSP.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście :

– Michał Moskal – Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

– Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

– Artur Pizoń – Starosta Janowski

– Michał Komacki – Wicestarosta Janowski

– Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP V, VIII i IX kadencji

-Janusz Małek – Dyrektor Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim

– st. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim

– bryg. Tomasz Serwatka – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim

-Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc,

– Marzena Jocek – Sekretarz Gminy Modliborzyce

oraz funkcjonariusze KP PSP w Janowie Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Albiniaka, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Zaproszonych gości powitał Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Uroczystego przekazania samochodu dokonał przedstawiciel Wiceministra Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Pan Jan Frania, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń, Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak.

W dalszej części uroczystego apelu Pan Michał Moskal Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak. wręczyli jednostce sześć kompletów umundurowania specjalnego wraz z kominiarkami i rękawicami specjalnymi, motopompę szlamową, oraz radiostację przewoźną które zostały zakupione z dotacji spółek skarbu państwa.

Na zakończenie głos zabrali Pan Michał Moskal, nadbryg. Grzegorz Alinowski dziękując druhom za ich społeczną, bezinteresowną działalność oraz pogratulowali im nowo przekazanego samochodu. Uroczysty apel zakończył Burmistrz Modliborzyc dziękując Panu Michałowi Moskalowi za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego z PGE Dystrybucja S.A w Lublinie oraz Prezesowi PGE Dystrybucja S.A Panu Jarosławowi Kwaskowi za przekazanie samochodu.

Skip to content