O G Ł O S Z E N I E

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim ogłosiła przetarg na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „ Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą”

Dokumentacja przetargu [link]

Skip to content