NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA JANOWSKICH STRAŻAKÓW

25 marca 2022roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 na podwoziu samochodu marki IVECO EUROCARGO dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń oraz Kapelan Strażaków ks. Józef Krawczyk.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunkuLubelskiemu Komendantowi WojewódzkiemuPaństwowej Straży Pożarnej nadbryg. GrzegorzowiAlinowskiemuo gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej kolejnościodbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu.

Komendant Powiatowy PSPw Janowie Lubelskim powitał gości przybyłych na uroczystość oraz podziękował za sfinansowanie zakupu przekazywanego samochodu jak również za osobiste zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację nowej inwestycję jaka jest budowa Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim w nowej lokalizacji. 

Aktu przekazania samochodu dokonał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w LubliniePan nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Starosta janowski Pan Artur Pizoń.

Nowo przekazany średni samochód ratowniczo – gaśniczy zastąpi użytkowany przez JednostkęRatowniczo -Gaśniczą Państwowej  Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu MAN, który zostanie przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziłowicach Pierwszych.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 760 140 tys. zł. z czego 460 140 tys. są to środki finansowe z budżetu państwa, 150 tys. środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i 130 tys. środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy w Godziszowie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w LubliniePan nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń gratulując janowskim strażakom nowego samochodu i nowej inwestycji.

Skip to content