Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Potencjał ratowniczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu janowskiego wzbogacił się w 2020 roku o trzy nowe średnie samochody ratowniczo gaśnicze z napędem 4×4.

W ramach dotacji pozyskanej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej firm ubezpieczeniowych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jak również środków finansowych z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Pierwszych zakupiła średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO FL 4X4 GBA 3/16 o następujących parametrach :

 • moc: 210 kW (285 KM)
 • napęd: 4 x 4 resory, blokada mechanizmów różnicowych
 • zbiornik wody o pojemności 3000 l
 • zbiornik środka o pojemności 300 l
 • autopompa dwuzakresowa o wydajności:
  –2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar
  –400 l/min przy ciśnieniu 40 bar
 • szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
 • działko wodno-pianowe typ DWP 8/16

Koszt zakupu samochodu wyniósł 789 660,00 zł. z czego dofinansowanie z KG PSP wyniosło 160 000,00 zł. z WFOŚ i GW w Lublinie 380 000,00 zł. Urząd Miejski w Modliborzycach dofinansował zakup kwotą 249 660,00 zł.

W ramach I edycji „ Bitwy o wozy” gmina do 20 tys. mieszkańców, w której zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzyma wóz strażacki. W województwie lubelskim największa frekwencję wyborczą odnotowano w Gminie Godziszów powiat janowski. Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Pierwszym. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT D16 4×4 o następujących parametrach:

 • moc: 210kW/286 KM
 • napęd: 4 x 4, blokada mechanizmów różnicowych
 • zbiornik wody o pojemności 3000 l
 • zbiornik środka o pojemności 300 l
 • autopompa dwuzakresowa o wydajności:
  –2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar
  –420 l/min przy ciśnieniu 40 bar
 • szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
 • działko wodno-pianowe typ DWP 8/16

Koszt zakupu samochodu wyniósł 811 000,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 8000 000,00 zł. Urząd Gminy w Godziszowie dofinansował zakup kwotą 11 000,00 zł.

W ramach II edycji „ Bitwy o wozy” gmina do 20 tys. mieszkańców na terenie byłych 49 województw, w której zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, miała otrzymać wóz strażacki. W gminach na obszarze byłego województwa tarnobrzeskiego największa frekwencję wyborczą odnotowano w Gminie Chrzanów.

Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man TGM 4×4 o następujących parametrach:

 • moc: 214 kW (290 KM)
 • napęd: 4 x 4 blokada mechanizmów różnicowych
 • zbiornik wody o pojemności 2500 l
 • zbiornik środka o pojemności 250 l
 • autopompa dwuzakresowa o wydajności:
  –2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar
  –420 l/min przy ciśnieniu 40 bar
 • szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
 • działko wodno-pianowe typ DWP 8/16

Koszt zakupu samochodu wyniósł 848 700,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 8000 000,00 zł. Urząd Gminy w Chrzanowie dofinansował zakup kwotą 48 700,00 zł.

Skip to content