Narada roczna w KP PSP Janów Lubelski – 25 lutego 2011r.

W dniu 25 lutego 2011 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca realizację zadań w roku 2010 oraz przedstawione zostały cele i kierunki działania na 2011 rok.

zdjęcie

W naradzie wzięli udział:

  • St. bryg. Tadeusz Milewski – Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
  • Pan Jerzy Bielecki – Starosta Powiatu Janowskiego,
  • Ppłk. w st. spocz. Henryk Dyguś – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Janowie Lubelskim,
  • przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy.

Zaproszonych gości oraz uczestników narady powitał mł. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. Podczas krótkiej prezentacji uczestnicy narady zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu janowskiego, statystyką zdarzeń, działaniami ratowniczo-gaśniczymi jak również z głównymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

zdjęcie

W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowany został projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej oraz Roztocza”, w ramach którego zakupione zostały cztery samochody ratowniczo-gaśnicze dla czterech Komend Powiatowych uczestniczących w konsorcjum.

Drugim projektem zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 był projekt pod nazwą „Rozbudowa systemu teleinformatycznego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego oraz świdnickiego”. W ramach projektu, zbudowane zostały, w trzech komendach wchodzących w skład konsorcjum, systemy geopozycjonowania pojazdów ratowniczych oraz rozbudowane systemy teleinformatyczne.

zdjęcie
zdjęcie

Głównym zadaniem inwestycyjnym do realizacji w 2011 roku jest pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie przetargu w ramach konsorcjum na zakup czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym.

Podsumowując działania za 2010 rok Komendant Powiatowy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich realizacji.  Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście.

Skip to content