Narada roczna w KP PSP Janów Lubelski – 19 lutego 2009r.

W dniu 19 lutego 2009 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim zorganizowana została narada roczna, mająca na celu podsumowanie zadań realizowanych przez Komendę oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu janowskiego w 2008 roku.

zdjęcie
zdjęcie

W naradzie uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Tadeusz Do�ga�, Starosta Powiatu Janowskiego – Zenon Sydor, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Henryk Dyguś oraz przedstawiciele jednostek samorządowych w osobach: Wójta Gminy Dzwola – Marka Piecha, Burmistrza Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Kołtysia, Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Zdzisława Sałdania oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Janowie Lubelskim.

Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim – mł. bryg. Grzegorz Pazdrak przedstawił, w formie prezentacji, realizację zadań postawionych przed Komendę w 2008 r.

Do głównych zadań mających na celu poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych oraz warunków socjalnych strażaków zrealizowanych w minionym roku zaliczyć należy między innymi: wykonanie systemu odprowadzania spalin w garażach JRG, adaptację poddasza na potrzeby szatni dla strażaków JRG, remont sal sypialnych i klatki schodowej w budynku JRG, zakup samochodu podnośnika z drabiną i zakup samochodu operacyjnego.

zdjęcie
zdjęcie

Działania zaplanowane na 2009 r.: maksymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego na lata 2007-2013; zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu specjalistycznego; inwestycje budowlane budynku JRG.

Na zakończenie narady Komendant Wojewódzki PSP, Starosta oraz zaproszeni goście przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizacji zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy.

zdjęcie
Skip to content