Narada roczna podsumowująca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

W dniu 14 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP za rok 2015.

zdjęcie
zdjęcie

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Alinowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Henryk Dyguś oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu janowskiego.

zdjęcie

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak, który powitał zaproszonych gości oraz pracowników Komendy. W dalszej częci Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelski w formie prezentacji multimedialnej omówił zadania realizowane w roku 2015 oraz plany i zamierzenia do realizacji na rok 2016.

zdjęcie

Naradę podsumował Lubelski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Grzegorz Alinowski, który omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną, uwzględniając zagadnienia dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim.


Na zakończenie głos zabrał poseł Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, który podziękował za współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim z władzami samorządowymi powiatu janowskiego.

zdjęcie
Skip to content