Narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim za lata 2016 i 2017

zdjęcie

22 lutego 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się narada poświęcona podsumowaniu działalności janowskiej komendy za rok 2016 i 2017 z udziałem zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotra Zmarza oraz pracowników i funkcjonariuszy komendy.

zdjęcie

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście w osobach:
Pana Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Grzegorza Pyrzyny – Starosty Powiatu Janowskiego,
Druha Witolda Kowalika – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
Burmistrzów i Wójtów Gmin powiatu janowskiego.

zdjęcie

Naradę otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st.bryg. Grzegorz Pazdrak, który w prezentacji przedstawił podejmowane i zrealizowane zadania w 2016 i 2017 roku. W swoim wystąpieniu przekazał również informację ze zrealizowanej w całości przyznanej na powiat janowski z budżetu Państwa dotacji finansowej dla jednostek OSP na rok 2017.

zdjęcie


Komendant Powiatowy PSP podziękował Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za bardzo dobrą współpracę, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za okazaną pomoc finansową przy realizacji zadań z zakresu budowlanego w roku ubiegłym oraz władzom samorządowym.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę oraz działania na rzecz poprawy wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu janowskiego.

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zabierając głos przedstawił informacje dotyczące realizowanych zadań w 2017 roku przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa lubelskiego oraz omówił główne plany i zamierzenia na rok 2018.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach podziękowali za bardzo dobrą współpracę Komendy z władzami samorządowymi powiatu janowskiego.

Tekst KPPSP Janów Lubelski

Skip to content