Kurs podstawowy strażaków OSP – 20 stycznia – 7 lutego 2014r.

W dniach 20 stycznia do 7 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim po raz kolejny odbył się kurs podstawowy strażaków OSP. Na kurs zgłosiło się 31 przyszłych strażaków.

Głównym tematem narady były zasady dotyczące rozliczania czasu służby w Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczęcia narady dokonał st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

zdjęcie

Całe szkolenie podzielone zostało na dwie części: praktyczną i teoretyczną. Część teoretyczna obejmowała m.in. tematy z zakresu BHP oraz podstaw organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Po szczegółowym zapoznaniu się z teorią, strażacy przeszli do ćwiczeń praktycznych. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Zajęcia praktyczne odbywały się na placu przy JRG . Ich celem było wcielenie w życie nabytej wiedzy z zakresu rozwijania linii gaśniczych i zajmowania stanowisk, ewakuacji ludzi i zwierząt, musztry, gaszenia pożarów oraz użycia innych środków gaśniczych. W dniu 7 lutego kurs zakończył się sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej pod okiem Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin zaliczyli wszyscy uczestnicy.

Skip to content