Kurs i recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druchów OSP z powiatu janowskiego

25 lipca 2021 r. w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbył się egzamin w zakresie recertyfikacji uprawnień kpp dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego.

Egzamin był poprzedzony kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie realizowane było z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Zajęcia prowadzone były w budynku JRG PSP.

W kursie wzięło udział łącznie 34 uczestników. Druhowie z wynikiem pozytywnym z egzaminu otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim składa serdeczne gratulacje druhom i zachęcają do dalszego poszerzania kwalifikacji.

Skip to content