Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować”

26 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się III edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

zdjęcie


W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Zajęcia obejmowały następującą tematykę:

zdjęcie
zdjęcie

Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Skip to content