Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – rys historyczny

Początki historii straży pożarnej w Janowie Lubelskim sięgają czasów rozbiorów Polski. Dokumenty, świadczące o dokładnej dacie jej powstania spłonęły w czasie masowego pożaru w 1921 roku. O wielkości pożaru świadczy fakt, iż spłonęło wówczas 340 domów, co stanowiło 50 % zabudowy mia

Skip to content