Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Stanach włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Z dniem 14.01.2013 roku jednostka została na okres jednego roku warunkowo włączona do systemu. Był to czas na uzupełnienie brakującego sprzętu specjalistycznego oraz uzupełnienie wyszkolenia specjalistycznego druhów strażaków. Okres ten został wykorzystany i po spełnieniu wszystkich warunków jakie musi spełnić jednostka kandydująca do systemu z dniem 1 stycznia 2015 roku Decyzją Nr III/96 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył na stałe Ochotniczą Straż Pożarną w Potoku Stanach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to dwunasta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu janowskiego włączona do systemu.

zdjęcie

W dniu 23 stycznia 2015 roku podczas uroczystej zbiórki w Ochotniczej Straży Pożarnej Potok Stany st. bryg. Gustaw Włodarczyk Zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wręczył na ręce naczelnika OSP oraz Wójta Gminy Potok Wielki decyzję o włączeniu na stałe jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W uroczystości uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Henryk Dyguś, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh łukasz Smyk.

Po uroczystej zbiórce i odprowadzeniu sztandaru odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Potok Stany w trakcie , którego głos zabrał st. bryg. Gustaw Włodarczyk podkreślając rolę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w systemie bezpieczeństwa państwa oraz pogratulować historycznej chwili jaką jest włączenie w struktury KSRG.


Pojazd spełniać będzie także dodatkowe funkcję. Został wyposażony i przystosowany do odśnieżania terenu Komendy Powiatowej.

Skip to content