Janowscy strażacy nowym samochodem do zdarzeń

W dniu 14 grudnia 2012 roku na rynku głównym w Janowie Lubelskim odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo gaśniczych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Samochody zostały zakupione w ramach projektu „Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.

zdjęcie

W uroczystości udział wzięli: Marian Starownik – v-ce Wojewoda Lubelski, Grzegorz Sobolewski przedstawiciel Marszałka Województwa , st. bryg. Zbigniew Czępiński– zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wraz z kadrą Komendy Wojewódzkiej, Radni Sejmiku Wojewódzkiego ,Starostowie z czterech powiatów, kapelan wojewódzki PSP wraz z kapelanami z powiatów janowskiego , biłgorajskiego , kraśnickiego i tomaszowskiego Komendanci Powiatowi Policji, Nadleśniczowie Nadleśnictw , Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin na terenie, których realizowany był projekt oraz Prezes firmy Szczęśniak z Bielska Białej Pani Anna Szczęśniak.

zdjęcie

Uroczystego przekazania pojazdów pożarniczych do poszczególnych Komend Powiatowych dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st.bryg. Zbigniew Czępiński wraz z Wojewodą Lubelskim .

zdjęcie
zdjęcie

Również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej została wyróżniona poprzez włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wraz z przekazaniem samochodu pożarniczego Renault Midllum z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

zdjęcie

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie pamiątkowych samochodów i wystąpienia okolicznościowe.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content