JANOWSCY STRAŻACY BĘDĄ MIELI NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY

Szybki rozwój cywilizacyjny wszystkich dziedzin życia pociąga za sobą wzrost różnego rodzaju zagrożeń. Obecnie Państwowa Straż Pożarna musi być przygotowana na pełen wachlarz działań począwszy od gaszenia pożarów, aż po ratownictwo medyczne, techniczne oraz chemiczno ekologiczne.

Komenda Powiatowa dostrzegając własne braki sprzętowe utworzyła wspólnie z Komendami Powiatowymi PSP z Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego oraz Biłgoraja konsorcjum, którego celem było złożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego na zakup czterech samochodów ratowniczo gaśniczych.

Liderem Konsorcjum została Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim. W związku z tym tutejsza Komenda odpowiedzialna jest za opracowanie studium wykonalności, złożenie wniosku oraz realizację i rozliczenie projektu. Po ocenach projekt zajął pierwsze miejsce na liście projektów w województwie lubelskim uzyskując 89,33 punktów na 100 możliwych.

łączna wartość projektu wynosi 3.134.890,00 zł. 85 % tej kwoty zostanie zrefundowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu dla straży janowskiej przypada kwota 800.000,00 zł. Pozwoli to na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego za kwotę 650.000,00 zł, a za 150.000,00 zł specjalistycznego sprzętu pozwalającego na prowadzenie samodzielnych działań z zakresu ratownictwa chemiczno ekologicznego na terenie powiatu janowskiego.

Skip to content