Inspekcja gotowości bojowej

Zespół inspekcyjny powołany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim przeprowadził w dniu 28 czerwca br. kontrole gotowości bojowej I zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Kontrola składała się m.in. ze sprawdzenia czasu dysponowania, gotowości ratowników, stanu technicznego sprzętu, ocenie prowadzenia dokumentacji, wiedzy teoretycznej oraz przeprowadzeniu ćwiczeń. Podczas ćwiczeń ratowniczych zasymulowano wypadek na akwenie wodnym tj. turysta dostrzegł w niewielkiej odległości od pomostu unoszące się ciało. Osoba nie wykazywała czynności życiowych. W opisanym założeniu oceniano taktykę działań oraz ich koordynację na wypadek realnego zagrożenia.
Zespół inspekcyjny ocenił pozytywnie całość inspekcji.

Tekst: kpt. Michał Tyra

Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Dycha

Skip to content