INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 22.09.2016r.
na „Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Janowie Lubelskim – przebudowa budynku garażowo – magazynowego, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego ”
Więcej informacji w zakładce / –BIP– / PRZETARGI.

Skip to content