„ DZIEŃ STRAŻAKA” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

25 maja 2023 roku z okazji „Dnia Strażaka” na placu zewnętrznym janowskiej Komendy zorganizowano uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Starosta Janowski Pan Artur Pizoń, Pan Jerzy Bielecki, Pan insp. Andrzej Mioduna, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim, Pan Waldemar Kuśmierczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Pan Witold Kowalik Burmistrz Modliborzyce a zarazem Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Pan Czesław Krzysztoń – Vice Burmistrz Janowa, Pan Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, Pan Marcin Sulowski Wójt Gminy Chrzanów, Pan Józef Zbytniewski Wójt Gminy Godziszów, Pan Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki, Pan bryg. w stanie spoczynku Krzysztof Kurasiewicz Prezes Zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów RP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Panu nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Albiniaka. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak dokonał podsumowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie janowskim. Komendant dokonał przeglądu najważniejszych inwestycji dokonanych zarówno w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim jak i w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok 2023.

Następnie wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, odznaki oraz nagrody strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2023 roku nadał:

 • Panu kapitanowi Michałowi TYRA s. Mariana stopień starszego kapitana
 • Pani młodszy kapitan Ewie ŁUKASIK C. Stanisława stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2023 roku nadał:

 • Panu aspirantowi Jackowi BRODOWSKIEMU s. Jana stopień starszego aspiranta
 • Panu aspirantowi Łukaszowi CHMIELOWI s. Zdzisława stopień starszego aspiranta
 • Panu aspirantowi Michałowi DOLECKIEMU s. Eugeniusza stopień starszego aspiranta
 • Panu mł. aspirantowi Damianowi JASKOWSKIEMU s. Jana stopień aspiranta

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozkazem personalnym z dniem 4 maja nadał:

 • Panu starszemu strażakowi Wojciechowi BIAŁEMU s. Bogumiła stopień sekcyjnego
 • Panu starszemu strażakowi Jarosławowi JAKUBCOWI s. Mariana stopień sekcyjnego
 • Panu starszemu strażakowi Adamowi Kiszka s. Jana stopień sekcyjnego
 • Panu starszemu strażakowi Wojciechowi Kukiełka s. Waldemara stopień sekcyjnego
 • Panu starszemu strażakowi Kamilowi Nowakowi s. Stanisława stopień sekcyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem za wzorowe i sumienne wykonywane obowiązków służbowych odznaczył BRĄZOWĄ Odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej „

 • Pana starszego kapitana Artura Michałka s. Mariana
 • Pana młodszego kapitana Andrzeja MISIA s. Józefa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem wyróżnił Odznaką Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

 • Pana Jerzego Bieleckiego s. Zenona

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną:

 • Pana st.kpt. Tomasza Albiniaka
 • Pana st.kpt. Marcina Zdybla

Następnie Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, Starosta janowski oraz Komendant Powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim podziękowali Panu Jerzemu Bieleckiemu za lata współpracy jako Poseł na Sejm RP wręczając pamiątkowe tablo.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście dziękując strażakom za ich codzienną służbę.

Skip to content