Dzień Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Janowie lubelskim

W dniu 28 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości:
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Milewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Biszczak, Ks. Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy, Starosta Powiatu Janowskiego – Jerzy Bielecki,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim- Dh Henryk Dyguś, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim – Bartłomiej Kosiarski, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim – mł. insp. Zbigniew Kędra oraz Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu janowskiego.


 

Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim.

zdjęcie

Komendant Powiatowy PSP w swoim wystąpieniu podsumował działalność komendy oraz podziękował przybyłym na uroczystość gościom, za udział w budowie sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu janowskiego.

Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Awans na wyższe stopnie służbowe otrzymali:


st. kpt. Dziura Tadeusz s. Adama – stopień młodszego brygadiera.
st. asp. Michał Martyna s. Jana – stopień aspiranta sztabowego,
asp. Konrad Skrzypek s. Sławomira – stopień starszego aspiranta.

zdjęcie

mł. ogn. Ewa Łukasik c. Stanisława – stopień ogniomistrza,
st. sekc. Wojciech Tylus. s. Józefa – stopień młodszego ogniomistrza,
st. sekc. Damian Wasilewski s. Zygmunta – stopień młodszego ogniomistrza,
st. sekc. Grzegorz Wcisło s. Jana – stopień młodszego ogniomistrza,
sekc. Wojciech Moskowicz s. Czesława – stopień starszego sekcyjnego,
sekc. Krzysztof Wojtan s. Jana – stopień starszego sekcyjnego

zdjęcie

str. Drzazga Rafał s. Czesława – stopień starszego strażaka,
str. Marcin Fuszara s. Szczepana – stopień starszego strażaka,
str. Karol Grzyb s. Marka – stopień starszego strażaka,
str. Damian Miazga s. Henryka – stopień starszego strażaka,
str. Arkadiusz Omiotek s. Mieczysława – stopień starszego strażaka,
str. Bartosz Wojtan s. Józefa – stopień starszego strażaka,

zdjęcie

Za wzorowo wykonywane obowiązki służbowe Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wyróżnił nagrodą pieniężną :
Panią st. ogn. Urszula Chmiel
Pana st. sekc. Grzegorz Wcisło

zdjęcie

 

Z okazji 20 lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczy Pospolitej Polskiej medalami okolicznościowymi wyróżnieni zostali:
Pan Henryk Dyguś.
Pan Franciszek Dudek,
Pan Jan Rząd,
Pan Apolinary Fuszara
Pan Józef Smyła

zdjęcie

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Pan nadbrygadier Tadeusz Milewski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom za trud i ofiarna służbę oraz przekazał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy wszelkiej pomyślności tak w życiu zawodowym jak i osobistym Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę.

zdjęcie

tekst/zdjęcia: Krzysztof Kurasiewicz, Alina Boś- Panorama Powiatu Janowskiego

Skip to content