Czynności odbiorowe na drodze ekspresowej S-19

W dniach 18-20 października 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim prowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze na odcinku drogi S-19 od miejscowości Borownica do Miejsca Obsługi Pasażerów w miejscowości Felinów.

W ramach czynności strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Janowie Lubelskim zapoznawali się z lokalizacją punktów czerpania wody do celów gaśniczych, tzn. przeciwpożarowych zbiorników wodnych, hydrantów zewnętrznych oraz z możliwością prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego, jak również z lokalizacją parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne (ADR). Miejsca postojowe dla pojazdów przewożących substancję niebezpieczne wyposażone są w zawory i szczelne zbiorniki, które umożliwiają spuszczenie substancji niebezpiecznej z uszkodzonej cysterny.

Dodatkowo strażacy przećwiczyli rozbiórkę barier przejazdowych na pasach awaryjnych drogi ekspresowej.

Tekst/zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content