Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych „POTOCZEK 2015” na terenie Dworsko Parkowym Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

zdjęcie

W dniu 27.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku przeprowadzono ćwiczenia manewrowe dla jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego z terenu powiatu janowskiego.
Służby biorące udział w ćwiczeniach:
– siły i środki KP PSP Janów Lubelski,
– siły i środki KP Policji,
– Pogotowie Ratunkowe,
– jednostki OSP KSRG z terenu powiatu janowskiego.


Celem ćwiczeń było: – rozpoznanie operacyjne obiektu ćwiczeń, przede wszystkim elementów stwarzających szczególne zagrożenie,
– sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej,
– prowadzenie działań ratowniczych z elementami: działań gaśniczych, ewakuacji osób i mienia, ratownictwa medycznego, technicznego,
– zapewnienie właściwej koordynacji działań ratowniczych z innymi służbami i podmiotami,
– doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
– sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej się i środków z podmiotów ksrg z terenu powiatu janowskiego,
– sprawdzenie działania systemów łączności dowodzenia i wspódziałania,
– sprawdzenie założeń Powiatowego Planu Działań Ratowniczych,
– sprawdzenie planu alarmowania służb ratowniczych oraz rzeczywistego czasu przybycia.

zdjęcie

zdjęcie
zdjęcie

Podsumowania ćwiczeń dokonań Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak dziękując Dyrektorowi Zespołu Szkó P. Dariuszowi Wolan oraz uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie i właściwą realizację nałożonych zadań.

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
Skip to content