ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE SŁUŻB RATOWNICZYCH „ BOROWNICA 2016”

W dniu 4 listopada 2016 r. na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw VF -Concept odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu janowskiego pod kryptonimem ”BOROWNICA 2016” .

zdjęcie


W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 12 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, dwa radiowozy Policji, karetki pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Wydziału Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim

zdjęcie

Przed rozpoczęciem ćwiczeń kierownik zakładu omówił proces technologiczny oraz występujące zagrożenia ze strony amoniaku.

zdjęcie
zdjęcie

Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu w którym magazynowane jest 6000 kg amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu janowskiego.

zdjęcie

Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie instalacji amoniakalnej w wyniku, którego poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Równocześnie prowadzone były działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru w magazynie opakowań.

zdjęcie


Po zakończonych ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak dokonał oceny wykonania nałożonych zadań, podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

zdjęcie
Skip to content