Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniach 12-14 lipca 2022 roku odbyły się ćwiczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na akwenie zalewu w Janowe Lubelskim. Celem ćwiczeń było:

  • doskonalenie taktyki działań ratowniczych na akwenach wodnych wraz z techniką podejmowania osób z wody za pomocą łodzi,
  • prawidłowe posługiwanie się sprzętem łączności bezprzewodowej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
  • szybko i sprawnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy w celu ewakuacji osób z wody i udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy,
Skip to content