Ćwiczenia Służb Ratowniczych Powiatu – 18 czerwca 2014r.

W dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00 na oddziale psychiatrycznym usytuowanym na 4 piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim wybuchł pożar. W wyniku intensywnego rozwoju pożaru, oddziaływania wysokiej temperatury jak również silnego zadymienia na czwartym piętrze szpitala odciętych zostało dwunastu pacjentów. Dziesięciu pacjentów ewakuował personel oddziału przed przybyciem straży w bezpieczne miejsce.

zdjęcie
zdjęcie

Na miejsce działań przybyły zaalarmowane zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, które przy pomocy podnośnika hydraulicznego ewakuowały czterech najbardziej poszkodowanych i odciętych od dróg ewakuacji pacjentów oddziału. Pozostałych ośmiu poszkodowanych ewakuowali strażacy wykorzystując aparaty ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Ewakuowane osoby po wyniesieniu ze strefy zadymienia przekazane zostały zespołom ratownictwa medycznego, które na miejscu w przygotowanym przez strażaków pneumatycznym namiocie ewakuacyjnym prowadziły wstępną segregację rannych i poszkodowanych pacjentów.

Jednocześnie wraz z ewakuacją pacjentów oddziału prowadzone były działania gaśnicze. Strażacy sprawili linie gaśnicze na czwarte piętro szpitala. Powyżej opisana sytuacja to tylko ćwiczenia powiatowych służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jakie odbyły się w dniu 18 czerwca 2014 roku na obiekcie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

zdjęcie
zdjęcie

Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie koordynacji i zasad współdziałania wszystkich służb ratowniczych powiatu, zweryfikowanie procedur alarmowania i postępowania na wypadek powstania takiego zdarzenia jak pożar obiektu użyteczności publicznej, jakim jest Szpital oraz sprawdzenie zasad i czasu dysponowania, jak również stopnia wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

zdjęcie
zdjęcie

W ćwiczeniach udział wziął personel Szpitala wraz kierownictwem, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, uczniowie Liceum Medycznego w Janowie Lubelskim oraz strażacy Komendy Powiatowej PSP i 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Duże wrażenie na uczestnikach ćwiczeń zrobiło wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, wyszkolenie strażaków Komendy Powiatowej PSP jak również strażaków OSP. Piękne nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt, jakim dysponują strażacy, oraz ich umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem robią wrażenie. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, na którym głos zabrał Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor Szpitala oraz Starosta Powiatu Janowskiego.

Skip to content