Budowa nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

7 września 2023 roku w miejscowości Borownica przy ul. Inwestorskiej odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Meldunek Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu złożył st.kpt. Tomasz Albiniak. Następnie głos zabrał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski który powitał wszystkich gości oraz przybliżył historię i ideę inwestycji.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

– Michał Moskal – Reprezentujący Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego;

– Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP;

– Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP;

– Jan Kanthak – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

– nadbrygadier Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

– nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;

– Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski;

– Ryszard Majkowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego;

– st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;

– Ksiądz Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków;

– Ksiądz Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy Strażaków;

– Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A. Lublin;

– Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP V, VIII i IX kadencji;

– Artur Pizoń Starosta Janowski;

– Konrad Łoboda – Prezes Firmy Solkan – Wykonawca Inwestycji;

– Maciej Chmielowiec – Wiceprezes Firmy Solkan – Wykonawca Inwestycji;

– Arkadiusz Wiśniewski – Wiceprezes ZDI – Inwestor Zastępczy;

– mł. insp. Stanisław Tuburski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

– Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski;

– Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu;

– Daniel Miś – Właściciel Firmy Dankop;

– Burmistrzowie, Wójtowie i Radni Powiatu janowskiego.

Inicjatywa budowy nowej siedziby pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą podjęta została w 2020 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim.

W pierwszym etapie zakupiona została działka w miejscowości Borownica o powierzchni 1.0938 ha za kwotę 577 tyś. złotych. 30 listopada 2021 roku powstała dokumentacja na budowę nowego obiektu Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą. 10 lutego 2023 roku Wojewoda Lubelski zatwierdził program inwestycyjny przyznający środki finansowe na lata 2023-2025 w kwocie 28 477 000 zł w tym z ustawy modernizacyjnej kwota 16 962 000 zł i budżet Wojewody Lubelskiego kwota 11 485 000 zł.

W dniu 4 kwietnia 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SOLKAN z siedzibą w Rzeszowie która zaoferowała wykonanie całości inwestycji za kwotę 27 555 896 tys. zł. W dniu 22 czerwca podpisana została umowa z Wykonawcą inwestycji. W dniu 22 czerwca 2023 roku został podpisana również umowa z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego Inwestorem Zastępczym Firmą ZDI z siedzibą w Zamościu która zaoferowała nadzór nad cała inwestycją za kwotę 547 276,00 zł.

W dalszej kolejności kapelan lubelskich strażaków ks. Mirosław Ładniak wraz z kapelan powiatowym strażaków ks. Józefem Krawczykiem poświęcili działkę pod inwestycję.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było „wbicie łopaty” którego dokonali :

– Michał Moskal – Przedstawiciel Wice Premiera Jarosława Kaczyńskiego

– nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP

– nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP

– Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski

– Artur Pizonń Starostę Janowskiego

– Jerzy Bielecki – były Posł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ziemi janowskiej

– st,bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim

– Jan Kanthak – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

– Sylwestr Tułajew – Posł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

– Kazimierz Choma – Posł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

– Andrzej Ciupak – Vice przewodniczący Rady Powiatu

– Paweł Golec – Vice przewodniczący Rady Powiatu

– Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu

– Konrad Łoboda – Prezes Firmy SOLKAN wykonawca inwestycji

– Maciej Chmielowiec – Kierownika Budowy

Następnie głos zabrali zaproszeni goście którzy pogratulowali nowej inwestycji oraz wspólnego działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim którego efektem będzie nowy obiekt strażnicy na miarę dwudziestego drugiego wieku.

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim wraz z Starostą janowskim dziękując za pomoc wręczyli okolicznościowe statuetki.

Skip to content