Akcja dystrybucji środków ochronnych do parafii powiatu janowskiego

Trwa akcja dystrybuowania maseczek i płynów dezynfekcyjnych do parafii powiatu janowskiego. Proboszczowieparafii za pośrednictwem strażaków Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim i Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują zapasy środków ochronnych, które zostaną rozdane wśród  parafian. Akcja rozpoczęła się 31 marca i zakończy się 2 kwietnia 2021 roku

Skip to content