Uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka – 27 maja 2011r.

W dniu 27 maja 2011r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka.

W uroczystościach udział wzięło wielu zaproszonych gości:

 • Pan mł. bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • Ks. Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • Pan Jerzy Bielecki – Starosta Powiatu Janowskiego,
 • Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego,
 • Pan Henryk Rążewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim,
 • Pan nadkomisarz Zbigniew Kędra – Komendant Policji w Janowie Lubelskim,
 • Pan Andrzej Olech – Wójt Gminy Godziszów,
 • Pan Marek Piech – Wójt Gminy Dzwola,
 • Pan płk. Henryk Dyguś,
 • Pan st. bryg. Benedykt Stachyra.
zdjęcie
zdjęcie

Gości zaproszonych powitał mł. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. W przemówieniu podsumował działalność komendy, która ukierunkowana była na zakup najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich strażaków w minionym roku zrealizowane zostały dwa projekty unijne w ramach których komenda wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt specjalistyczny z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego oraz sprzęt teleinformatyczny wspomagający pracę strażaków. Wykorzystując środki finansowe WFOŚiGW w Lublinie zakupiony został lekki samochód kwatermistrzowski przystosowany do przewozu osób.

Na zakończenie, Komendant Powiatowy podziękował gościom za pomoc i współpracę w działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, jak również pracownikom komendy za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było wręczenie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia:

 • Pan kpt. Mirosław Powęzka s. Szymona otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
zdjęcie
 • Pan st. asp. Mieczysław Omiotek s. Stanisława otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
zdjęcie
 • Pan st. asp. Leszek Dycha s. Leona otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
zdjęcie
 • Pan st. ogn. Franciszek Tatko s. Zygmunta otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
zdjęcie
 • Pan ogniomistrz Jan Jaskowski s. Tadeusza na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA
zdjęcie
 • Pan strażak Andrzej Miś s. Józefa na stopień STARSZEGO STRAŻAKA
 • Pan strażak Krzysztof Szuba s. Stanisława na stopień STARSZEGO STRAŻAKA
 • Pan strażak Marcin Sudół s. Stanisława na stopień STARSZEGO STRAŻAKA
zdjęcie

W dniu 19 maja 2011 r. na wojewódzkich obchodach „Dnia Strażaka” w Lublinie:

 • Pan st. kpt. Piotr Nosal s. Ryszarda otrzymał „MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”,
 • Pan st. kpt. Kurasiewicz Krzysztof s. Józefa otrzymał „MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”,
 • Pan mł. bryg. Józef Kusy s. Czesława otrzymał nominację na stopień BRYGADIERA.

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał nagrody pieniężne dla:

 • Pan kpt. Paweł Mak,
 • Pan kpt. Mirosław Powęzka.
zdjęcie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w imieniu wszystkich strażaków Komendy Powiatowej z okazji jubileuszu 25-lecie kapłaństwa wręczył ks. Józefowi Krawczykowi drobny upominek.

zdjęcie

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy, zwłaszcza za zaangażowanie podczas działań przeciwpowodziowych i w usuwaniu skutków zeszłorocznej powodzi. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności tak w życiu zawodowym jak i osobistym.

Ostatnim punktem uroczystości było poświęcenie samochodu kwatermistrzowskiego marki FORD przystosowanego do przewozu strażaków.

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

Zgodnie ze starą strażacką tradycją, nowo awansowanym strażakom na stopnie starszych strażaków „zgaszono peta”.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content