Uroczyste wręczenie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego

W dniu 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes związanych z planowanymi zakupami samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Środki finansowe na realizację zakupów pochodzą z następujących źródeł: dotacje budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacje budżetowe ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki pozyskane z samorządów terytorialnych,
środki od firm ubezpieczeniowych oraz środki własne.

Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymało 28 jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego w tym :

  • OSP Aleksandrówka na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  • OSP Wólka Batorska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego
Skip to content