Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz jednostki OSP Potok Wielki

26 września 2023 roku na placu w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla komendy. Użytkowany samochód ratowniczo gaśniczy w komendzie został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim.

W uroczystości uczestniczyli także:
– Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski,
– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
– Ryszard Majkowski – Radny do Sejmiku Wojewódzkiego,
– Pani Anna Baluch – Radna do Sejmiku Wojewódzkiego
– Artur Pizoń – Starosta Janowski
– Pan Michał Komacki – Wicestarosta janowski
– Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski
– Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Janowskiego,
– Radni Powiatowi na czele z przewodniczącym rady Panem Sławomirem Dworakiem.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Albiniaka, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Komenda Powiatowa PSP w Janowskie Lubelskim otrzymała :
– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 4×4 na podwoziu VOLVO FMX z kompletnym wyposażeniem– zakupiony w ramach projektu „Drogi V – czyli „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”, realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i przekazany Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Koszt zakupu samochodu wyniósł 1,9 mln. zł.

Do jednostki OSP Potok Wielki został przekazany:
– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 4×4 na podwoziu samochodu TatraPrzekazania dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika, oraz Starosty janowskiego Pana Artura Pizonia .

Poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki oraz ks. Józef Krawczyk Wójcik kapelan powiatowy strażaków. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczysty apel zakończył st.bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim dziękując za tak ważny dla strażaków janowskich, a zarazem tak drogi „ prezent” który otrzymała komenda w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Samochód TATRA 815T GCBA

Samochód przekazywany do OSP Potok Wielki

Samochód VOLVO FMX FMX 4×4 zakupiony w ramach środków finansowych KG PSP Warszawa

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content