Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim

30 września 2023 roku odbyło się  uroczyste przekazanie nowego lekkiego  samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim.

W uroczystości uczestniczyli udział wzięli:

– nadbryg. Grzegorz Alinowski     – Lubelski Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

– Pani Anna Baluch                       – Radna do Sejmiku Wojewódzkiego

– Pani Anna Pokwapisz                  – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Lublinie

– ks. Artur Dyjak                               – Proboszcz Parafii w Potoku Wielkim

–  st.bryg. Grzegorz Pazdrak             Komendanta Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim wraz z funkcjonariuszami KP PSP w Janowie Lub.

– Kierownicy jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Potok Wielki.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości dh Romualda Młynarczyka, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

            Zaproszonych Gości powitał Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal. który przedstawił okoliczność z jakiej odbywa się uroczysty apel. Koszt zakupu samochodu wyniósł 341 400,00  zł. z czego: 170 700,00 zł. zł. dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 170 700,00 . zł. środki Urzędu Gminy Potok Wielki.

Uroczystego przekazania samochodu dokonał

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Pani Anna Baluch  Radna do Sejmiku Wojewódzkiego

,Pani Anna Pokwapisz Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Lublinie, wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal. oraz Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak.

Poświęcenia dokonał ks. Artur Dyjak Proboszcz Parafii w Potoku Wielkim.

W dalszej części uroczystego apelu w imieniu Michała Moskala Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława KaczyńskiegoLubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowski, Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal orazKomendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrakwręczyli jednostce OSP Potok Wielki 10 kompletów umundurowania specjalnego, 5 hełmów strażackich oraz 5 par butów specjalnych zakupionych z dotacji spółek Skarbu państwa.

Na zakończenie głos zabrali nadbryg. Grzegorz Alinowski,Pani Anna Baluch, Pani Anna Pokwapisz Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrakktórzy podziękowali druhom za ich społeczną bezinteresowną działalność oraz gratulując nowo przekazanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości do druhów dołączyli Michał Moskal przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorz Czelej Senator PR, Artur Pizoń Starosta janowski oraz Jerzy Bielecki których zatrzymały inne  obowiązki.

Skip to content