Umowy na budowę nowej Komendy Powiatowej PSP podpisane. Przekazanie placu budowy w poniedziałek 26 czerwca 2023 roku

Dwie umowy z Wykonawcą i Inwestorem Zastępczym podpisano 22 czerwca 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Chodzi o budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim warz z jednostką Ratowniczo Gaśniczą w nowej lokalizacji .

Inwestycja pochłonie 28 mln 447 tys. zł. Zadanie wykona „Solkan” z Rzeszowa. Umowę z ramienia wykonawcy podpisał Prezes Zarządu – Konrad Łoboda. Przekazanie placu pod budowę nastąpi  już w poniedziałek 26 czerwca 2023 roku . Termin zakończenia budowy strony ustaliły na grudzień 2025 roku, a termin gwarancji – do 2031 roku.

Za proces budowlany odpowiada ZDI Sp. z o.o. z Zamościa – inwestor zastępczy, który za ponad pół mln zł zadba o obsługę inwestycyjną strażackiego zadania. Umowę podpisał Prezes Zarządu ZDI – Zdzisław Ostasz.

Z ramienia inwestora – przy kontrasygnacie księgowej Urszuli Chmiel, obie umowy podpisał Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim.

Podczas spotkania – za ogromne zaangażowanie na rzecz budowy janowskiej Komendy PSP, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak podziękował Michałowi Moskalowi – Dyrektorowi Biura Prezydialnego PiS, Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm V, VIII i IX kadencji oraz nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Podziękowania popłynęły też pod adresem Artura Pizonia – Starosty Janowskiego i Barbary Fuszary – Skarbnik Powiatu – przedstawicieli Powiatu Janowskiego, który za ponad 570 tys. zł zakupił pod budowę Komendy działkę o powierzchni 1,1 ha, oraz radnych powiatowych, wójtów i burmistrzów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

Skip to content