TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU USTAWY O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 18 maja 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Pierwszym odbyło się kolejne spotkanie z druhami OSP.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, a zarazem Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. brg. Szczepan Goławski, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Wójt Gminy Godziszów dh Józef Zbytniewski. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o OSP oraz wysłuchanie uwag do projektu ustawy jakie maja druhowie.

Na wstępie głos zabrał Pan Jerzy Bielecki:

Co zmieni się przez wprowadzenie ustawy o OSP ? – Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień na równi ze strażakami PSP wyjaśnia Pan Jerzy Bielecki.

W dalszej części spotkania Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. brg. Szczepan Goławski omówił projekt ustawy i odpowiadał na pytania i wątpliwości druhów dotyczące zapisów projektu ustawy.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespół do prac nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracami zespołu kieruje Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski. Do zespołu został powołany dh. Jerzy Bielecki.

Powołany zespół dokona analizy i oceny uwag do projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, przesłanych przez przedstawicieli OSP woj. lubelskiego  oraz wypracuje wnioski i rekomendacje dla Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP celem przedstawienia Komendantowi Głównemu PSP.

Skip to content