Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu janowskiego

W dniu 23 lutego 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin kończący kurs podstawowy strażaków ratowników OSP. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego. Kurs rozpoczęło 40 druhów PSP. Do egzaminu przystąpiło i pozytywnie ukończyło 31 druhów OSP.

Kurs zrealizowany został według programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 2015 roku. Część teoretyczna szkolenia przeprowadzona została on-line w formule e-learningowej na platformie PSP. Ze względu na stymulację pandemiczną kurs został na pewien okres zawieszony. Część praktyczna i egzamin końcowy odbył się w formie stacjonarnej w siedzibie tut. Komendy.

Celem szkolenia było przygotowanie druhów ochotników do realizacji podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych.

Podczas szkolenia druhowie przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Test sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych

Tekst/zdjęcia KP PSP Janów Lubelski

Skip to content