Szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – 29 kwietnia – 2 czerwca 2011r.

W dniach od 29 kwietnia 2011 roku do 2 czerwca 2011 roku strażacy Komendy Powiatowej PSP przeprowadzili szkolenie podstawowe dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Dzwola, Chrzanów i Janów lubelski. Szkolenie obejmowało 104 godziny zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń . Każdy z kursantów na zakończenie kursu musiał zaliczyć ćwiczenie w komorze dymowej polegające na pokonaniu labiryntu w całkowicie zadymionej przestrzeni oczywiście w aparacie dróg oddechowych. U niejednego kursanta po tym ćwiczeniu pot lał się strugami.

zdjęcie

Do szkolenia zgłoszonych zostało 59 strażaków, szkolenie ukończyło i do egzaminu dopuszczonych zostało tylko 28 strażaków. Egzamin końcowy, składający się z testu teoretycznego i praktycznego weryfikującego wiadomości z zakresu sprzętu pożarniczego i zasad taktyki pożarniczej, ukończyli wszyscy z wynikiem pozytywnym.

zdjęcie

Ukończenie przez strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej szkolenia podstawowego uprawnia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych czynnościach operacyjnych prowadzonych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Skip to content