Szkolenie Naczelników OSP z terenu powiatu janowskiego

W dniu 19 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie szkolenia Naczelników dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięli w nim udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego.  Do egzaminu przystąpiło 26 osób.

Kurs realizowany jest według programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 21 września  2023 roku. Zajęcia szkoleniowe realizowane były w weekendy przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP.  Kierownikiem kursu był bryg. Piotr Drzymała – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia dokonał bryg. Tomasz Serwatka Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim oraz asp. Damian Ciseł – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Tekst/zdjęcia:

KP PSP Janów Lubelski

Skip to content