Przetarg rozstrzygnięty. Budowa Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim ruszy w połowie roku

Proces przygotowania inwestycji pn. „ Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą” po dwóch latach przygotowań dobiegł końca. Był to długi proces ale i środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję są znaczne.

W 2020 roku zakupiona została przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim działka w miejscowości Borownica o powierzchni 1,0938 ha za kwotę 570 880,90 zł. 17 grudnia 2021 roku Starosta janowski decyzją ustalił trwały zarząd na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim dla nieruchomości o powierzchni 1,0938 ha położonej w miejscowości Borownica.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez samorządy w wysokości 140 tys. zł oraz środkom finansowym przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w kwocie 60 tys. zł. w 2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonane dokumentacji projektowo technicznej. W dniu 30 listopada 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odebrała od biura projektowego  A.DO XXI Sp. z o.o. z Poznania dokumentację na budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 200 tys. zł. Koszt inwestycji według kosztorysu z lutego 2023 roku wynosi 29 481 174,78 zł. Po wyłączeniu z postępowania pierwszego wyposażenia obiektu koszt inwestycji wyniósł 28 219 464,44 zł

Samo przygotowanie do aplikacji o środki finansowe z ustawy modernizacyjnej czyli zakup dział i wykonanie dokumentacji technicznej kosztowało ponad 770 tys. zł.

W 22 grudnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w której to zaplanowane zostały środki finansowe na inwestycję w Janowie Lubelskim.

18 stycznia 2022 roku Starosta janowski wydał pozytywną decyzję pozwolenie na budowę „ Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą.

10 lutego 2023 roku Wojewoda Lubelski zatwierdził programem inwestycyjny przyznający środki finansowe na lata 2023-2025 w kwocie 28 447 000,00 zł.

  • 2023 rok – kwota 1 000 000,00 zł.
  • 2024 rok – kwota 3 250 000,00 zł.
  • 2025 rok – kwota 24 197 000,00 zł.

W dniu 4 kwietnia 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy inwestycji. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 maja 2023 roku. –

Trzy firmy – spośród 10 oferentów, zainteresowanych budową Komendy Powiatowej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, zmieściło się w zakładanym budżecie 28,5 mln zł. Ostatecznie, zadanie wykona firma SOLKAN z Rzeszowa, która zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 27 550,000 zł.

W dniu 31 maja został otwarty również przetarg na pełnie funkcji Inwestora Zastępczego. Wpłynęła jedna oferta firmy ZDI Sp.z.o.o z Zamościa, która zaoferowała kwotę 547 276,00 zł.

Jeszcze tylko umowa, a potem… budowa, która ruszy w drugiej połowie roku. Nowa Komenda ma być oddana do użytku za dwa lata. Szczegółowy „rozkład zadań” w latach 2023-2025 określa harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego wynika, że najważniejsze prace inwestycyjne – na kwotę 24 mln zł, zostaną wykonane w 2025 roku (w tym roku, zostanie wydatkowany milion zł, a w roku następnym – 3,5 mln zł).

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022 – 2025.

Skip to content