Przetarg na wykonacie dokumentacji rozstrzygnięty

Przetarg na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „ Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą”został rozstrzygnięty  w dniu 11 maja 2021.

W odpowiedzi na ogłoszenie do dnia 30 kwietnia 2021 roku wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryteria ocen zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożyło biuro projektowe A.DO XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Skip to content