Przekazanie samochodu dla OSP Wierzchowiska Pierwsze

Czternastego kwietnia odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych w powiecie janowskim.

Gdyby nie pandemia, samochód byłby uroczyście przekazany i poświęcony, a tak musiało wystarczyć kilkuosobowe spotkanie i prezentacja samochodu, który w 70. procentach został sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (380 tys. zł) oraz ze środków finansowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (160 tys. zł). Trzydzieści procent (około 250 tys. zł) wyłożył z własnego budżetu Urząd Gminy w Modliborzycach.

W przekazaniu udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki. Radny Powiatowy Andrzej Ciupak, Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak oraz druhowie z OSP Wierzchowiska.

Podczas spotkania, Poseł Bielecki pogratulował druhom z OSP Wierzchowiska Pierwsze zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz poinformował o znacznym wzroście środków finansowych w ciągu ostatnich 5 lat, przeznaczanych ze Skarbu Pastwa na usprzętowienie, szkolenia i wyposażenie jednostek OSP w powiecie janowskim. Poseł podziękował również strażakom zawodowym i ochotnikom, których służba – szczególnie w dobie pandemii, zasługuje na uznanie i wsparcie.

Nowego nabytku pogratulował strażakom Starosta Pizoń, podkreślając, iż przy tego typu przedsięwzięciach ważny jest montaż finansowy, a więc wsparcie samorządów gminnych.

Strażakom ochotnikom gratulował też Wicestarosta Komacki i radny Ciupak.

Na zakończenie, podziękowania Posłowi i Staroście – w imieniu własnym i druhów strażaków, przekazał Prezes OSP w Wierzchowiskach Pierwszych – Andrzej Latus. – Gdyby nie oni, nie byłoby ani funduszy ani samochodu. I to im należą się największe podziękowania, bo to dzięki ich staraniom nasza jednostka jest należycie doposażona. Podziękowania za wsparcie merytoryczne i finansowe z budżetu gminy należą się też Burmistrzowi Modliborzyc Witoldowi Kowalikowi, Sekretarz Marzenie Doleckiej – Jocek oraz radnym gminnym i powiatowym z tego terenu..

Skip to content