Od 9 lutego 2021 numer alarmowy 998 zostanie przełączony do CPR

Od 8 lutego 2021 r. w województwie lubelskim rozpocznie się pilotażowe przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Proces ten będzie trwał 6 dni i zakończy się 15 lutego 2021 r.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie janowskim wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

 

 Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych
  • eliminowanie / filtrowaniewywołań niezasadnych
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce

Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu janowskiego ustalono na dzień 9 lutego 2021 r.

Skip to content